sreda, 04. julij 2007

BLAGOVICACERKEV SVETEGA PETRA V BLAGOVICI

Leta 1420 je bila Blagovica še dobska podružnica. Leta 1526 je že omenjena med krašenjskimi podružnicami. Sedanja cerkev je zgrajena v renesančnem slugu, v obliki križa. Zgradili so jo med leti 1750 in 1755.

GOSPOSTVO IN GRAD V BLAGOVICI

V zgornjem delu Črnega grabna je v srednjem veku tovornike, prevoznike in trgovce varoval grad v Blagovici. Graščina je bila obdana z obrambnimi jarki.V pisnih virih je omenjena kot stolpu podobna trdnjava. Blagoviški gospodje so bili prvotno ministeriali oglejskih patriarhov, od konca 14. stoletja pa Auerspergi. Najstarejši znani vitez iz Blagovice je bil Bartold Blagoviški (de Logewitz). Živel je pred letom 1273. Grad v Blagovici je prvič omenjen v listini 1354 (in castro nostro da Glogowitz). Otokar Blagoviški, ki je bil župnik v Kamniku, je že leta 1351 začel graditi samostan klarisinj v Škofji Loki, dokončal pa ga je leta 1358. V Valvasorjevem času blagoviškega gradu že ni bilo več, ker ga Valvasor ne omenja, prav tako ne omenja blagoviških vitezov plemenitašev.