četrtek, 05. julij 2007

PRAPREČE

Okno na cerkvi

cerkev Sv. Luka v Praprečah

CERKEV SV. LUKA V PRAPREČAH


Od leta 1996 stavbo temeljito obnavljajo.
Njena največja kvaliteta je poznogotska arhitektura z ohranjeno sočasno renesančno poslikavo.
Cerkev ima tri ladje, ki so zaključene s tremi apsidami. Stranski ladje sta za polovico ožji od srednje. Ladjo in prezbiterij loči visok, odprt, na ajdovo zrno priostren gotski slavolok. Cerkev je postavljena v hrib,tako,da se tlak dviga z okolico.
Oboki z gotskimi rebri iz moravškega peščenjaka so oprti na stene in konzole. Stičišča nosilnih reber so zaključena s sklepniki, ki so figuralni, rozete ali ščitki. V srednji ladji je 18 sklepnikov. Na eni izmed konzol je letnica 1524.