četrtek, 05. julij 2007

GRADIŠČE

Cerkev v Gradišču

Gradiško jezero
Jezero je umetnega izrora. Naredili so ga ob gradnji avtoceste, da bi preprečili poplave ob neurjih.

Gradišče

CERKEV SV. MARJETE NA GRADIŠČU


Leta 1526 je na Gradišču že stala cerkev. Pripadala je moravški župniji. Zgrajena je bila v začetku 16. stoletja v gotskem slogu. Na zunanji strani je viden prtličen gotski vnec. Glavni vhodni portal na zahodni in stranski na južni strani imata šilasto obliko. Med ladjo in prezbiterijem je šilast slavolok. V zaključnih stenah prezbiterija na vzhodni strani so tri gotska okna. S stebri, ki zgoraj preidejo v krogovičje, so predeljena v dva dela.
Cerkev je majhna. Ladja je dolga 11m in široka 8m, prezbiterij je dolg 7 m im širok 5,6m. gotski obok počiva na polkrožnih polstebrih. Na zunanji strani zahodne stene ob velikih vratih so vidni ostanki dveh fresk, ki sta prebeljeni. Pod streho zakristije je fragmentalno ohranjena freska sv. Krištofa z Jezusom iz začetka 16. stoletja. Veliki oltar je psevdogotski.

GRADIŠČE

Vas so poimenovali po prazgodovinskem najdišču na vrhu Gradiškega hriba nad cerkvijo Sv. Marjete.