četrtek, 05. julij 2007

GOLČAJ

cerkev

cerkev

CERKEV SV. NEŽE NA GOLČAJU

Leži na vrhu prisojnega golčajskega pobočja na nadmorski višini 677 m.
Cerkev je bila med najbolj bogatimi v Črnem grabnu. V listini se omenja že leta 1526. Za vojno s Turki je morala dati šest renskih goldinarjev, kelih in dve srebrni čaši.
V času jožefinskih reform so cerkev leta 1784 zaprli. O tem, kdaj so cerkev ponovno odprli, ni podatkov. Med drugo svetovno vojno je bila poškodovana.
Restavriranje lesenega kasetiranega poslikanega stropa, ki ga dr. Nataša Golob datira v čas okrog 1680 se je začelo v letu 1990. Snete kasete so bile v zelo slabem stanju. Od skupno 78 kaset je bilo v celoti uničenih 13.
V cerkvi so trije oltarji in prižnica. Glavni oltar je delo podobarja in zlatarja Franca Laha iz Mengša datirano v leto 1858. Stranski oltar je datiran z letnico 1777.